Specialiste e Burimeve Njerëzore dhe Koordinatore Zyre

Pajtoni Ceramica, pjesë e Pajtoni Group,  lokalizuar me zyrat qëndrore në Autostradën Tiranë-Durrës, shpall pozicion vakant në profilin ‘’Specialiste e Burimeve Njerëzore dhe Koordinatore Zyre‘’.

Përgjegjësitë:

 • Kryen proçesin e rekrutimit të punonjësve duke ndjekur të gjithë hapat që nga publikimi i njoftimit, përzgjedhja e Cv, intervistimi dhe përzgjedhja;
 • Mban marrëdhënie të mira dhe asiston të gjithë punonjësit lidhur me cështjet e burimeve njerëzore dhe çështje të tjera koordinimi;
 • Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikimin me menaxherët për efekt përmirësimin e klimës së punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të kompanisë;
 • Koordinanon dhe organizon çështje operacionale të përditshme dhe periodike;
 • Administron dosjet e personelit dhe mirëmban dokumentacionin;
 • Ndjek procedurën e largimit të punonjësve;
 • Detyra të tjera në varësi të kërkesës së supervizorit.

Kërkesa dhe Kualifikime:

 • Edukimi: Diplomë Univeristare në  Shkenca Sociale, Ekonomik, Juridik ose të ngjashme;
 • Eksperienca: Minimalisht 2 eksperiencë në të njëjtin pozicion;

Aftësi të tjera:

 •  Njohuri dhe përvojë të gjerë në ligjin e punësimit, kompensimin, planifikimin organizativ, zhvillimin e organizatës, marrëdhëniet me punonjësit, përmirësimin e procesit, trajnimin dhe zhvillimin;
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office; 
 • Gjuhë e huaj: Anglisht.

Pranë Pajtoni Ceramica ju do gjeni:

 • Një ambient mikëpritës dhe dinamik ku keni mundësi dhe hapësirë për tu rritur profesionalisht;
 • Punë me kohë të plotë dhe paga konkuruese në treg;
 • Mundësi rritjeje profesionale Brenda grupit.

Afati i Aplikimeve:

 • 5 Shtator 2022

Mënyra e aplikimit:

 • Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të pranë email-it info@pajtonicenter.al duke specifikuar në subjekt të e-mail-it emrin e pozicionit.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

PAJTONI GROUP

Gjithmone e ne rritje te vazhdueshme Qellimi i Pajtoni Group eshte te ofroje
sherbim profesional dhe cilesi te larte ne treg

Get a Quote

""
1
Previous
Next